standard-title Cenník

Cenník

Vyšetrenie a administratívakódcena v eur


PRIAMOPOISŤOVŇA
Komplexné stomatologické vyšetrenieD015023
Preventívna stomatologická prehliadkaD024026.5
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstveD02a4026.5
Cielené stomatologické vyšetrenieD033425
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenieD055023
Preventívna pedostomatologická prehliadkaD063525.1
Preventívna prehliadka u súkromného stomatologaD072525
Injekčná anestézia infiltračnáA02a1610.6
Injekčná anestézia zvodováa02d2014.6
Vyžiadané konzultačné vyšetrenieD11a2520.5
Vyžiadaná protetická konzultáciad11b2520.5
Vyžiadaná ortodontická konzultáciad11c2520.5
Vyžiadaná implantologická konzultáciad11d2520.5
Krátky administratívny úkon d37106.4
Dlhší administratívny úkond37a2521.4
Administratívny úkon v cudzom jazyku d37c2521.4
Konzultácia 10 min (parodontologická)t332525
Skúška vitalityd37v2521.4
RTG snímka d521510.5
OPG snímka d543517
CT – 3D snímok d54b118100
Komplexné parodontologické vyšetrenieP016028.5
Kontrolné parodontologické vyšetrenieP022518.7
Odstránenie lokálneho dráždeniaP052015.5
Celkové vyartikulovanie chrupu P065027.5
Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo slizniceP071510.5
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov P088549
Dezinfekcia pola pred a po ošetrení proti koronavírusuP65b1010
Záchovná stomatológia
Jednoplôšková výplň zubaV014031
Dvojplôšková výplň zubaV025434.2
Trojplôšková výplň zubaV036641.7
Rekonštrukcia zuba fotokompozitV03r10075.7
Fotokompozit – jedna plôškaV053526
Fotokompozit – dve plôškyV065434.2
Fotokompozit – tri plôškyV076641.7
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazuV202015.5
Extirpácia zubnej drene protaperV302525
Paliatívne endodontické ošetrenieV312517.8
Endodontické ošetrenie 1-koreňového trvalého zubaV4110073
Reendodontické ošetrenie 1-koreňového trvalého zubaV41r12598
Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zubaV42160106
Endodontické ošetrenie 2-koreňového trvalého zubaV42a13076
Endodontické ošetrenie 3-koreňového trvalého zubaV42b15096
Endodontické ošetrenie 4-koreňového trvalého zuba V42c160106
Reendodontické ošetrenie 2-koreňového trvalého zubaV42d15096
Reendodontické ošetrenie 3-koreňového trvalého zubaV42E170116
Reendodontické ošetrenie 4-koreňového trvalého zuba V42f190136
Chirurgická stomatológia
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrostiC072519.6
Úprava prominujúcej alveolyC082519.6
Excízia makkých tkanívC103015.6
Intraorálna incízia dentogénneho abscesuC414029.2
Primárna plastika oroantrálnej komunikácieC5114086
Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zubaC618338
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňaE01159.6
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňaE113021
Extrakcia viackoreňového zubaE125036.5
Sutúra extrakčnej ranyE142015.5
Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zubaE2112097.5
Chirurgická extrakcia zubaE2212084
Dekapsulácia zubaE314032.8
Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zubE3413098.5
Resekcia koreňového hrotuE40150105
Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotuE425036.5
Zastavenie poextrakčného krvácania E515039.2
Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgieE601510.5
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgieE611510.5
Chirurgická revízia ranyE633019.2
Egalizácia alveolárneho výbežkuE64300264
VestibuloplastikaP09350296
GingivektómiaP23159.6
Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho lalokaP32170107
Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho lalokaP3317098
Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie P403025.5
Protetická stomatológia
Stiahnutie korunkyF632014.6
Sňatie fixnej náhrady (každá korunka)F63S159.6
Nacementovanie korunkyF641515
Provizórna korunkaK052525
Provizórna korunka frézovanáK065050
Sklenený čap 1xV03a8055.7
Sklenený čap 2xV03b9065.7
Sklenený čap 3xV03c10075.7
Implantológia
ImplantátI01600600
Nastavba na implantátI02300300
Korunka na implantátIK380380
Dentálna hygiena
Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňaN03127.5
Recal – odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňaN03a72.5
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridáciaN114022
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridáciaN11a5032
Pieskovanie (AIR FLOW) jedno zuboradieN121010
Bielenie zubov ZOOMB01280280
Bielenie zubov BEYONDB02210210
Chránič proti bruxizmuC016060
Chránič na bielenieC023030
Chránič pre športovcovC03120120

Latest News on Your Doctor's Blog

Loading…
Facilities  |  Info: There are no items created, add some please.